× +

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TNR STARS CHỢ MỚI

Tổng diện tích ~ 9,39 ha

Phần trăm đất ở ~ 37,7%

Diện tích cây xanh, công viên tiện ích ~ 20,2%

Diện tích giao thông ~ 42,1%

Tổng số lượng sản phẩm : 318 sản phẩm