Tin tức

[ THÁNG 03/2020 ] Câp Nhập Tiến Độ Dự Án TNR AMALUNA

Tiến độ dự án TNR AMALUNA – THÁNG 03/2020

  • Dự án đang thi công đúng tiến độ hạ tầng giao thông
  • Hệ thống cổng phụ , hàng rào ,  khung pano và điện chiếu sáng đang hoàn thiện