Tin tức

[ THÁNG 04/2020 ] Câp Nhập Tiến Độ Dự Án TNR AMALUNA

Tiến độ dự án TNR AMALUNA – THÁNG 04/2020

  • Dự án đang thi công đúng tiến độ hạ tầng giao thông
  • Hệ thống tường rào , hạ tầng giao thông và điện chiếu sáng đang hoàn thiện